Om oss

Om Våra Lektioner

Ridning

Våra ridlektioner är uppdelade i grupper efter ålder och ridvana, från de minsta nybörjarna till mycket ridvana eleverna. Våra ridlektioner är anpassade efter elevens individuella förutsättningar. Det möjliggörs av att gruppen är relativt liten samt instruktörernas långa erfarenhet av lektioner. Vi tar emot elever från 5 års ålder under förutsättning att någon vuxen leder eleven.

Vi är medlemmar i Ridskolornas Riksorgansiation, RRO och följer deras regler och bestämmelser för gruppridning.

Medlemskap i Färentuna Ryttare

Om man är ryttare i en terminsbaserad grupplektion på Kungsberga Ridskola ska man vara medlem i Färentuna Ryttare. Detta medlemskap löses årligen, och betalas ej till Kungsberga Ridskola utan direkt till Färentuna Ryttare. Läs hur man blir medlem på deras hemsida.

Allmänna bestämmelser för terminsbaserad gruppridning

Deltagare i ridgrupper får undervisning i skolridning, hoppning och ridning i terräng.
Deltagare är indelade i grupper efter åldrar och ridkunskap.
Avtalet ingås när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare.


• Ryttare skall vara medlem i Färentuna Ryttare, en klubb ansluten till Svenska Ridsportsförbundet, enligt samarbetsavtal med klubben. Information om klubben och att bli medlem.

• Betalning för ridningen görs emot faktura och man betalar i förskott. Avgiften är publicerad på hemsidan. Ridskolan reserverar rätten till att ändra priset inför start på varje termin. Vi debiterar en påminnelseavgift på 50:- vid utebliven betalning, och sedvanlig ränta.

• Fakturan avser en period om 7-9 tillfällen som betalas i förskott. • Om man är sjuk eller inte kan komma så avbokar man sin ridlektion, detta görs enklast på våran hemsida. Om man har avbokat sin lektion minst 4 timmar innan den börjar så får man rida igen den lektionen i en annan grupp i mån av plats. Dom lektioner man har tillgodo kan användas under samma termin.

• Uppsägning av plats i grupp skall ske senast 4 veckor före nästa betalningsperiod. Ingen återbetalning görs vid uppsägning. Betalning görs emot faktura, i förskott.

• Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning.

Allmänna bestämmelser för Lek o Lär(barn) och Nybörjarkurs(vuxna)

När man har anmält sig till Lek o Lär, så binder man sig för en kurs om 4 gånger. Man betalar för hela kursen, även om man är sjuk eller inte kan komma till en lektion då man betalar för platsen i gruppen.

Vi antar att ni vill nyanmäla till nästa kurs, kurserna körs löpande hela terminen, om ni inte vill fortsätta på nästa kurs säger ni till senast sista lektionen på en påbörjad kurs. Om vi inte hör från er så är ni omanmälda till nästa kurs.

Allmänna bestämmelser gällande igenridning

Om man blir sjuk eller får förhinder när man ska rida, så måste man avboka lektionen. Enklast är att avboka via hemsidan, Avboka din ridning.

Om avbokningen görs 4 timmar innan din lektion, så har du rätt att rida igen den lektionen vid ett annat tillfälle i en annan grupp, i mån av plats. Att boka in en igenridning gör du genom att nästa gång du rider, prata med din instruktör och ni gemensamt hittar en passande grupp.

En igenridning görs i en annan grupp, i mån av plats. Du rider då dubbelt en vecka för att komma ikapp. Det går inte att avboka en inbokad igenridning, den förbrukas oavsett om du kommer eller ej.

Igenridningar ska ske under samma termin.

Allmänna bestämmelser gällande privatlektioner

Privatlektioner bokas via mejl, er bokning är bekräftad när ni har tackat ja till en erbjuden tid, och betalat privatlektionen via Swish eller bankgiro. Notera att bokningen inte är bekräftad förräns den är betald. Om man måste avboka sin privatlektion på grund utav sjukdom, och avbokningen sker 24 timmar innan lektionen börjar så återbetalar vi 50% av avgiften till er. Sena avbokningar återbetalas ej.

Allmänna bestämmelser gällande läger och kurser

Betalning

Betalning sker i förskott, Kungsberga Ridskola åtar sig att fakturera kunder via e-post som standard. Gällande kurser och dagridläger så debiteras dessa i fullo i förskott. Anmälan till kurs och dagridläger gäller endast när fakturan är betald.

Återbetalning

Generellt sker ingen återbetalning av inbetald ridavgift eller kursavgift. Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i kurs/dagridläger under anmäld tid gäller att en tredjedel av kursen återbetalas. Vid avbeställning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet e t c varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med elev/målsmans underskrift, till Kungsberga Ridskola.

Arrangörens inställande av Aktivitet

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden - inställd verksamhet eller dylikt - återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.

Observera!

Eventuell avbeställning bör - i avbeställarens eget intresse - ske i rekommenderad brevförsändelse och under alla förhållanden skall avbeställningen vara skriftlig.

Försäkringar

Försäkring under aktiviteter

Är man medlem i Färentuna Ryttare så täcks medlemmen till viss del av deras försäkring, läs mer om den försäkringen på deras hemsida, http://www.farentunaryttare.se/

Alla hästar på ridskolan är försäkrade via Agria, och inkluderande i den försäkringen är Agria Incident, vilket täcker olycksfall som sker i kontakt eller i samband med hästarna. Läs mer om den på http://www.agria.se/

Målsman ansvarar i övrigt för att deltagare och ryttare är olycksfallsförsäkrad till den mån de önskar.